Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5.ve 6. sınıflarda zorunlu 7. ve 8. sınıflarda seçmeli olarak ilköğretim müfredatında yer almaktadır. BTY dersinde özetle;

Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını, Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinmelerini ve geliştirmelerini, Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade edebilmelerini, Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçerek uygulayabilmelerini, Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını, Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini, Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.

Projemiz kapsamında 2015 yılından itibaren ders içeriklerinde güncellemeye gidilmiş alınan zümre öğretmenlern kurul kararlarıyla işleme koyulmuştur.

Örnek Yıllık plan ve içerikler için tıklayınız…

codescreen

Code.org Uygulamaları

Problem çözme ve algoritma çalışmaları için code.org sitesinden faydalanılmıştır. Ortaokulda derse giren öğretmenlerimiz tarafından her sınıf için code.org hesabı oluşturulmuş ve öğrenciler ilgili alana kayıt edilmiştir. Öğrenci istediği zaman istediği yerde öğretmeninin verdiği şifre ile giriş yaparak çalışmalarını sürdürmektedir.

Code.org sınıf hesabı oluşturma kılavuzumuz için tıklayınız…

Oluşturulan öğrenci hesaplarını kontrol edebilme ve proje metnimizde de yer alan ilgili yetenekleri öğrencileri keşfedebilmek için ilçe code.org hesapları oluşturulmuş ilçedeki tüm öğrencilerin bu hesaplara katılması (join) sağlanmıştır. Bu sayede ilçedeki öğrencilerimiz tek bir hesaptan kontrol edilebilmektedir.

İlçe code.org hesabına katılım kılavuzumuz için tıklayınız…

Scratch Uygulamaları

Algoritma ve problem çözmede ilerleyen öğrencilerimizle Scratch programına geçiş yapıp özgün ürünler üretmenleri sağlanmaktadır. Scratch 2.0 programı BT Laboratuvarlarındaki tüm bilgisayarlara yüklenmiştir. Ayrıca scratch.mit.edu sitesine öğrencilerimiz üye olup geliştirdikleri ürünleri bu alanda da paylaşmaları sağlanmaktadır. Scratch.mit.edu internet sayfasında stüdyolar oluşturulmuş olup öğretmenler öğrenci çalışmalarını stüryolara aktarmalarını sağlamaktadır. Böylelikle köy kent demeden aradaki mesafeleri kaldırıp öğrenciler ortaklaşa proje geliştirebilmektedir.

Scratch.mit.edu sitesine üyelik ve ürün paylaşma kılavuzumuz için tıklayınız…

Scratchgame

Ayrıca farklı kodlama platformları da okullarımızda kullanılmaktadır. Kodu Game Lab, codecombat, alice vb platformlar sınıflardaki bilgisayar özelliklerine göre öğrencilerimize gösterilmektedir.

Algoritma, kodlamanın yanı sıra okullarımızda 3 boyutlu düşünme, 3 boyutlu tasarım eğitimleri de verilmektedir. Tinkercad, SketchUp programlarını kullanarak tasarımlar yapılmakta, öğrenciler tarafından en beğenilen tasarımlar ilçe atölyelerimizde bulunan 3 boyutlu yazıcılardan çıkartılmaktadır.

Bütün eğitimlerimizde Web 2.0 araçlarından faydalanılmakta okullarımızda teknolojik içerikler öğrencilerimizle birlikte geliştirilerek kullanılmaktadır. Bu sayede google okulları, okullarımızda arttırılmış gerçeklik koridorları, dijital panolar oluşturulmuştur.

Okullarımızda Destekleme Yetiştirme Kurslarında robotik çalışmalar yapılmakta ve öğrencilerimiz  günlük hayat problemlerine çözümler üreten projeler geliştirmektedir. Okullarımız TÜBİTAK 4006, ilçe kantin hesapları desteği, okul aile birliği desteği veya yerel kaynak desteği ile çeşitli robotik setler edinmiş ve ilgili öğrencilere kurslarda eğitimler vermektedir.

IMG_6883