Neler Yaptık?

[memorylinesimple data___animation=”true” columns=”4″ data___dot_time=”40″ data___line_time=”300″ data___dot_offset_x=”” data___dot_offset_y=”” data___dot_radius=”8″ data___line_width=”10″ data___line_type=”” data___line_dash=”” data___line_color=”rgba(242,190,87,0.75)” data___dot_color=”#f2a100″ id=”” class=”” css=”” css_animation=”” contentargs=”%5B%7B%22title%22%3A%22A%C4%9Fustos%202015%22%2C%22content%22%3A%22Bir%20Velimizin%20Mektubu%20%C3%BCzerine%20%C2%ABKodlama%C2%BB%20konusu%20ara%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23dd3333%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%229%20Eyl%C3%BCl%202015%22%2C%22content%22%3A%22Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20Dersi%20Sene%20Ba%C5%9F%C4%B1%20Z%C3%BCmresinde%20%C2%ABKodlama%20Projesi%C2%BB%20Tart%C4%B1%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%2336cc00%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%229%20Eyl%C3%BCl%20-%2020%20Ekim%202015%22%2C%22content%22%3A%22K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20bir%20ekiple%20proje%20haz%C4%B1rl%C4%B1k%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1%20yap%C4%B1ld%C4%B1.%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23b200b2%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2220%20Ekim%202015%22%2C%22content%22%3A%22Manisa%20Eski%20Valisi%20Say%C4%B1n%20Erdo%C4%9Fan%20BEKTA%C5%9E%E2%80%99a%20Proje%20Sunumu%20Yap%C4%B1ld%C4%B1%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%2323af00%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2223%20Ekim%202015%20%22%2C%22content%22%3A%2217%20%C4%B0l%C3%A7e%20Kaymakam%C4%B1na%20Proje%20Sunumu%20Yap%C4%B1ld%C4%B1%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%238d38e2%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%226%20Kas%C4%B1m%202015%22%2C%22content%22%3A%22Manisa%E2%80%99da%20g%C3%B6rev%20yapan%20t%C3%BCm%20Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20%C3%B6%C4%9Fretmenleri%20ile%20sosyal%20medya%20arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1yla%20ileti%C5%9Fim%20ba%C5%9Flat%C4%B1ld%C4%B1.%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23c65900%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2211%20Kas%C4%B1m%202015%22%2C%22content%22%3A%22Manisa%20Valili%C4%9Fince%20Kodla(Ma)nisa%20Projesi%20onayland%C4%B1%20%5CnKodla(Ma)nisa%20projesi%20%C4%B0l%20Ekibi%20olu%C5%9Fturuldu%5Cn%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23162059%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2219%20Kas%C4%B1m%202015%22%2C%22content%22%3A%22%C4%B0l%C3%A7e%20Ekipleri%20G%C3%B6revlendirildi.%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23ff6c00%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2217%20Aral%C4%B1k%202015%22%2C%22content%22%3A%22%C4%B0lk%20%C4%B0%C3%A7erik%20Geli%C5%9Ftirme%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1%20D%C3%BCzenlendi%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%231e1b10%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20Aral%C4%B1k%202015%22%2C%22content%22%3A%22Resmi%20%C4%B0nternet%20Sitesi%20a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1%20%20www.kodlamanisa.gov.tr%5Cn%5Cn%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23ef9300%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%229%20Ocak%202016%22%2C%22content%22%3A%22TRT%20Kent%20Radyosunda%20Canl%C4%B1%20Yay%C4%B1nda%20Kodla(Ma)nisa%20Projesi%20Tan%C4%B1t%C4%B1ld%C4%B1%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%2300e24b%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20Ocak%20%E2%80%93%205%20%C5%9Eubat%22%2C%22content%22%3A%22%C4%B0l%20Proje%20Ekibi%20Ayd%C4%B1n%E2%80%99da%2018.%20Akademik%20Bili%C5%9Fim%20Konferans%C4%B1na%20Kat%C4%B1ld%C4%B1%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23dd9425%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2226%20%C5%9Eubat%202016%22%2C%22content%22%3A%22Kodla(Ma)nisa%20At%C3%B6lyelerine%20al%C4%B1nabilecek%20Robot%20Kitleri%20ara%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1.%20Robot%20Kiti%20Tavsiye%20listeleri%20il%C3%A7elere%20g%C3%B6nderildi.%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23d80048%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%225%20May%C4%B1s%202016%22%2C%22content%22%3A%22YE%C4%9E%C4%B0TEK%20Ulusal%20Destek%20Servisinin%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirdi%C4%9Fi%20E-Twinning%20Ege%20B%C3%B6lge%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1nda%20Proje%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1%20Yap%C4%B1ld%C4%B1.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23ba4d00%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22May%C4%B1s%202016%20%22%2C%22content%22%3A%22MEB%20YE%C4%9E%C4%B0TEK%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnden%20bir%20ekip%20Projemizi%20yerinde%20incelemek%20%C3%BCzere%20Manisa%E2%80%99ya%20geldi%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23007da0%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%221%20Haziran%202016%22%2C%22content%22%3A%22Kodla(Ma)nisa%20Festivali%20Yap%C4%B1ld%C4%B1%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23008c33%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2215%20Eyl%C3%BCl%202016%22%2C%22content%22%3A%22Rize%20Valili%C4%9Fi%20Kodlama%20Ekibi%20A%C4%9F%C4%B1rland%C4%B1%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23ff6c00%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2221%20Ekim%202016%22%2C%22content%22%3A%22Kodla(Ma)nisa%20%C4%B0%C3%A7erik%20Geli%C5%9Ftirme%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23aa8500%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%225%20Kas%C4%B1m%202016%22%2C%22content%22%3A%22Fatih%20E%C4%9Fitim%20Teknolojileri%20Zirvesi%20Sunumu%20(%20ANKARA)%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%230082fc%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Mart%20%E2%80%93%20Nisan%202017%22%2C%22content%22%3A%22Festival%20Haz%C4%B1rl%C4%B1klar%C4%B1%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23790087%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2221-22%20Nisan%202017%22%2C%22content%22%3A%22YE%C4%9E%C4%B0TEK%20EBA%20De%C4%9Ferlendirme%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1%20Sunumu%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%2383af00%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2222-%2023%20May%C4%B1s%202017%22%2C%22content%22%3A%222.%20KODLAMAN%C4%B0SA%20FEST%C4%B0VAL%C4%B0%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%232276bf%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%225%20Ekim%202017%22%2C%22content%22%3A%223.%C4%B0%C3%A7erik%20Geli%C5%9Ftirme%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1%20d%C3%BCzenlendi%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%23c5c7cd%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23dd3333%22%2C%22data___dot_time%22%3A%22100%22%2C%22data___line_time%22%3A%22600%22%7D%5D”]