Neler Yaptık?

Bir Velimizin Mektubu üzerine «Kodlama» konusu araştırıldı

Ağustos 2015

Bilişim Teknolojileri Dersi Sene Başı Zümresinde «Kodlama Projesi» Tartışıldı

9 Eylül 2015

Küçük bir ekiple proje hazırlık çalışmaları yapıldı.

9 Eylül - 20 Ekim 2015

Manisa Eski Valisi Sayın Erdoğan BEKTAŞ’a Proje Sunumu Yapıldı

20 Ekim 2015

17 İlçe Kaymakamına Proje Sunumu Yapıldı.

23 Ekim 2015

Manisa’da görev yapan tüm Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ile sosyal medya aracılığıyla iletişim başlatıldı.

6 Kasım 2015

Manisa Valiliğince Kodla(Ma)nisa Projesi onaylandı .
Kodla(Ma)nisa projesi İl Ekibi oluşturuldu.

11 Kasım 2015

İlçe Ekipleri Görevlendirildi.

19 Kasım 2015

İçerik Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi.

17 Aralık 2015

İçerik Geliştirme Çalıştayında Alınan Kararlar İlçelere Gönderildi.

25 Aralık 2015

Afiş Yarışması Düzenlendi

25 Aralık 2015

İl Ekibi Ankara’da düzenlenen “Bilişim Teknolojileri Atölyesine” katıldı

26-27 Aralık 2015

Resmi İnternet Sitesi açıldı  www.kodlamanisa.gov.tr

30 Aralık 2015

10 merkezde Eğitmen Eğitimi yapıldı

7 Ocak-20 Ocak

TRT Kent Radyosunda Canlı Yayında Kodla(Ma)nisa Projesi Tanıtıldı.

9 Ocak 2016

İl Proje Ekibi Aydın’da 18. Akademik Bilişim Konferansına Katıldı

30 Ocak – 5 Şubat 2016

Kodla(Ma)nisa Atölyelerine alınabilecek Robot Kitleri araştırıldı. Robot Kiti Tavsiye listeleri ilçelere gönderildi.

26 Şubat 2016

BTE Derneğinin Bolu’da düzenlediği Atölye Çalışmasında Proje Tanıtımı Yapıldı.

25-26 Şubat 2016

İlçe Milli Eğitim Müdürlerine Proje İlerleme Sunumu Yapıldı

24 Mart 2016

3 Merkezde ilçe ekipleri ile Vali Yardımcısı Sayın Dr. Muhammet KIRILMAZ Başkanlığında koordinasyon toplantıları yapıldı

29 – 31 Mart – 5 Nisan

Başarılı öğrencilerimiz TRT Kent Radyo’ya katılarak Proje Tanıtımı Yaptı

23 Nisan 2016

BTE Derneğinin Kütahya’da düzenlediği Atölye Çalışmasında Proje Tanıtımı Yapıldı.

3-4 Mayıs 2016

YEĞİTEK Ulusal Destek Servisinin gerçekleştirdiği E-Twinning Ege Bölge Çalıştayında Proje Tanıtımı Yapıldı.

5 Mayıs 2016

İlçelerimizin Atölye Açılışları Gerçekleştirildi

Mart-Nisan-Mayıs 2016

MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğünden bir ekip Projemizi yerinde incelemek üzere Manisa’ya geldi.

Mayıs 2016

Kodla(Ma)nisa Festivali Yapıldı

1 Haziran 2016

Lego Mindstorms Eğitmen Eğitimi

29 Ağustos 2016

1.Paylaşım ve Öğrenme Toplantısı.

TÜBİTAK 4005 Yıldız Teknik Üniversitesi Kompütasyonel Düşünme Eğitimi

07-08 Eylül 2016

Okullar için BTY dersi öğretim programı geliştirme çalıştayı

10 Eylül 2016

Rize Valiliği Kodlama Ekibi Ağırlandı.

15 Eylül 2016

Kodla(Ma)nisa İçerik Geliştirme Çalıştayı

21 Ekim 2016

Fatih Eğitim Teknolojileri Zirvesi Sunumu ( ANKARA)

5 Kasım 2016

17 ilçeye Git Yerinde Gör Ziyaretleri.

Kasım – Aralık 2016

Dönem Sonu Raporları

Çırak dergisi kodlamanisa proje tanıtımı

Ocak 2017

2. Paylaşım ve Öğrenme Toplantısı Düzenlendi.

17 Ocak 2017

İl Zümre Toplantısı

Ocak 2017

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü Kodlama Ekibi Ağırlandı.

İlçelerden Atölye İhtiyaç Analiz Raporu istendi.

Festival Hazırlıklarına başlanıldı.

Mart 2017

YEĞİTEK EBA Değerlendirme Çalıştayı Sunumu

21-22 Nisan 2017

YEĞİTEK EBA Değerlendirme Çalıştayı Sunumu

21-22 Nisan 2017

2. festival için ilçe ekipleri ile çalıştay düzenlendi.

3 Mayıs 2017

İlçe atölyeleri robotik malzeme takviyesi ve 3 boyutlu yazıcı alımı çalışması

Mayıs 2017

Manisa Medya TV Konuşuyorum programında Kodlamanisa Projesi Tanıtımı

16 Mayıs 2017

2. KODLAMANİSA FESTİVALİ

22- 23 Mayıs 2017

TRT Kent Radyo Bilişim Gündemi Programı Kodlamanisa Festivali

27 Mayıs 2017

İlçe atölyelerine robotik malzemelerin teslim alınması

Haziran 2017